Kwetsbare jongeren met afstand tot de arbeidsmarkt hebben vaak nog volop
ontwikkelperspectief, echter door de nieuwe wetgevingen die de laatste jaren het sociaal
domein raakten, valt deze groep letterlijk tussen  wal en het schip en dreigen contact met de maatschappij te verliezen.

Team 12 is een ontwikkeltraject waarbij sport als middel ingezet wordt.
Participatie, persoonlijke ontwikkeling, mentaal welbevinden met hierbij natuurlijk passende
ondersteuning en begeleiding van deskundigen.

Hierbij ligt de focus op perspectief van de deelnemer en vervolgens op doorstroom naar
een externe stageplek en uitstroom, richting een passende dagbesteding of werkplek.
Dit maakt dat Team 12 zorgt voor een doorgaande leerlijn en werkt nauw samen met haar 
netwerk en ketenpartners.

Team 12 werkt bij en vanuit  VVV-Venlo waar ze onder andere diverse werkzaamheden in
“Covebo stadion de Koel” verrichten. We stimuleren een gezonde actieve leefstijl voor de
deelnemers en zetten sport in als middel om maatschappelijke te participeren.

De naam team 12 is symboliek voor de inhoud.
Je komt van de opleiding (school) en/of je bent door andere redenen (nog) niet in
staat om in het basisteam te komen. Je zit zogezegd op de reservebank. Door een zinvolle bijdrage te
leveren aan de maatschappij en te sturen op ontwikkeling proberen we de teamleden door te
ontwikkelen naar de juiste positie in het basisteam (positie in maatschappij/participatieladder).
12 staat ook symbool voor de ” twaalfde man” (supporters); het netwerk van bedrijven en
organisaties die samen moeten werken om de deelnemers te helpen en ondersteunen.

 

 

Quote Desley (deelnemer)
“Bij VVV werken vind ik erg leuk en ik leer daar ook heel veel. Ik ga ook altijd naar de
thuiswedstrijden kijken. Ik loop nu ook stage bij het zwembad.”