Team 12 is een ouderinitiatief en wordt georganiseerd en mogelijk gemaakt door Gemeente
Venlo, MEE Noord- en Midden Limburg en Onderwijsgroep Buitengewoon. Voor de
uitvoering is er een zeer goede samenwerking met VVV-Venlo.

De werkcoach is verantwoordelijk voor de dagdagelijkse begeleiding van de jongeren en de
trajectbegeleiding zorgt voor planvorming met betrekking tot het bieden van realistisch
perspectief voor de jongeren.

Quote Rob (werkcoach); 
Als fundament proberen we te zorgen dat de jongeren lekker in hun vel zitten en het leuk vinden bij team 12. Van daaruit kunnen we samen gaan bouwen.

Quote Eefke (trajectbegeleidster);
Ontwikkelen doen we op meerdere leefgebieden samen met de jongere en zijn of haar ouders/begeleiders en overige hulpverleners