1 Instroom/intake procedure.

Deelnemers (via jongerencoaches/ouders/ begeleiders/onderwijs/gemeente) kunnen zich aanmelden. In een gesprek
wordt bekeken of je enigszins voldoet aan het gestelde deelnemersprofiel. Na deze screening zal er een proeftijd volgen
waarbij de werkcoach bekijkt of team 12 passend is voor jou.

2 Team 12 de Basis.

Je gaat 3 dagdelen werken in en bij VVV-Venlo op locatie Covebo Stadion de Koel in Venlo. Hier zijn diverse
werkzaamheden mogelijk op gebied van onderhoud, catering, schoonmaak etc.  onder de deskundige begeleiding
van een werkcoach. Door scholing en werkervaring proberen we je (passend) arbeidsfit te maken. Beloning die
je hierbij kunt verdienen is een uitgebreid VVV-Venlo kledingpakket en gratis bezoek aan thuiswedstrijden.

3 Externe stages.

Indien de basis op orde is kun je samen met een trajectbegeleider toewerken naar de volgende stap. Een externe
stage  in de branche van jou keuze (sport, schoonmaak, groenzorg of horeca)  Er zijn veel bedrijven en organisaties
in ons netwerk die goede begeleiding bieden aan onze stagiaires. Onze trajectbegeleider blijft de stages nadrukkelijk
volgen en onderhoud direct intensief contact met de begeleiding en deelnemers.Voor de externe stage verdient de
deelnemer een budget dat hij/zij kan inzetten voor de eigen ontwikkeling.

4 Uitstroom

Indien we een passende plek gevonden hebben gevonden gaan we langzaam toewerken naar uitstroom bij team 12
en volledig zelfstandig te werken op de passende plek. Dit kanzijn arbeidsmatige dagbesteding, beschut werk of betaald werk.

5 Integrale nazorg

Uit het oog is niet uit het hart, je blijft indien gewenst betrokken bij team 12. Je mag als je dat wilt contact houden
met trajectbegeleiding en/of werkcoach en kunt altijd terugvallen op de begeleiding en structuur van team 12.
Daarnaast kun je deelnemen aan diverse activiteiten om je sociale contacten met team 12 te onderhouden.